Ovostar Union

Aspire. Create. Achieve.


Useful Links

Capital Market Institutions:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  www.gpw.pl
Komisja Nadzoru Finansowego   www.knf.gov.pl
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.   www.kdpw.pl
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych   www.sii.org.pl
Autoriteit Financiële Markten   www.afm.nl
 
Investment-related Sites:
 
Portal GPW Info Strefa  www.gpwinfostrefa.pl