Ovostar Union

Dążymy. Działamy. Osiągamy.


O nas

Grupa przedsiębiorstw «Ovostar Union» – to jedna z wiodących agroprzemysłowych firm Ukrainy, która wchodzi do trójki liderów w kraju, produkujących jaja kurze. Mamy za sobą ponad 14 lat doświadczeń, pierwszeństwa na rynku i innowacji.

Podstawową naszą przewagą jest wertykalnie zintegrowana organizacyjna struktura biznesu, co prowadzi do zapewnienia rzetelnej kontroli jakości całej produkcji na każdym z etapów. Każde z przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy «Ovostar Union» jest organiczną częścią całego biznesu, ważnym oraz jakościowym ogniwem, które precyzyjnie spełnia swoje zobowiązania, przez co zapewniony jest ogólny wysoki rezultat produkcji. Tym samym, spójność wszystkich obszarów działalności firmy wyznacza gwarancje jakości produkcji oraz wysoką rentowność całego biznesu.

Podstawowe obszary działalności:

  • Hodowla drobiu (stada rodzicielskie, inkubacja, pisklęta)
  • Produkcja kurzego jaja
  • Dystrybucja krajowa (sieci handlowe na Ukrainie, własna firmowa sieć detaliczna)
  • Produkcja suchych i płynnych produktów jajecznych
  • Olej slonecznikowy

  • Dodatkowe rodzaje działalności (produkcja pasz, śruty oraz brykietu opałowego).

W 2002 roku jako pierwsi na Ukrainie zaczęliśmy wykorzystywać automatyczne linie zbierania, sortowania oraz pakowania jaj. Byliśmy także pierwszymi, którzy zaproponowali ukraińskim konsumentom pakowanie jaj w małe opakowania oraz nowatorami we wprowadzeniu na rynek produktów z dodatkowymi właściwościami - jaj, wzbogaconych jodem, z podwyższoną zawartością witamin oraz specjalnego spożywczego produktu dla dzieci.

Od początku produkcji kurzych jaj pod własną marką, grupa przedsiębiorstw «Ovostar Union» stała się pierwszym partnerem dla krajowych oraz zagranicznych sprzedawców detalicznych w kategorii “Jaja” i dla większości z nich jest jedynym dystrybutorem, z udziałem o wysokości 83% krajowego rynku Private Label.

W 2011 roku spółka GK „Ovostar Union” zrealizowała IPO na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w wyniku czego zostały sprzedane 1,5 mln. akcji (25% kapitału spółki) wg maksymalnej ceny, zgłoszonej w PLN62. Kwota IРО wyniosła PLN93 mln. i jest przeznaczona na realizacje programu inwestycyjnego.


Ponad 13 lat przywództwa oraz innowacji

Ponad 14 lat przywództwa oraz innowacji