Ovostar Union

Dążymy. Działamy. Osiągamy.


Misja i strategia

Misja

Pracujemy nad udoskonaleniem produkcji ekologicznie czystych oraz zdrowych produktów spożywczych, przeznaczonych dla ukraińskich konsumentów.

Strategia

Naszym głównym celem jest wzmocnienie pozycji wiodącego na Ukrainie producenta wysokiej jakości markowych jajek i produktów jajecznych dzięki dalszemu rozwojowi krajowej marki „Jasenswit”, wzmocnienie pozycji lidera w dziedzinie jakości produktów jajecznych marki „Ovostar” i wzmocnienie wertykalnej integracji. 

  • Dalszy rozwój krajowej jajecznej marki "Jasenswit"
  • Wzmocnienie pozycji lidera w dziedzinie jakości produktów jajecznych marki "Ovostar"
  • Dalszy rozwój rynków eksportowych
  • Wzmocnienie wertykalnej integracji
  • Dalszy wzrost możliwości produkcyjnych

  

Widzimy cel, nie zwracamy uwagi na przeszkody, wierzymy w siebie!