Ovostar Union

Dążymy. Działamy. Osiągamy.


Gwarancje jakości

Dla zapewnienia najlepszej kontroli jakości na przedsiębiorstwach GK «Ovostar Union» wdrożono międzynarodowe standardy systemów managementu  jakości artykułów spożywczych ISO 9001:2008 oraz ISO 22000:2005 (HACCP). Fabryka do przetwarzania produktów jajecznych corocznie przeprowadza niniejszą certyfikacje zaczynając od 2008 roku, a zakłady drobiu — od 2010. W lipcu 2013 roku Spółka OOO Ovostarotrzymała certyfikat FSSC 22000, zaakceptowany Global Food Safety Initiative.

Nie rzadziej niż jeden raz w roku przeprowadzane są testy całej produkcji w przedmiocie czystości od organizmów genetycznie modyfikowanych (protokoły testów produktów jajecznych Nr0038-H oraz spożywczych kurzych jaj Nr45639-12465).

Każda partia wyrobów przechodzi kontrolę wskaźników bezpieczeństwa mikrobiologicznego w rejonowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz Kijowskim rejonowym laboratorium medycyny weterynaryjnej. Oprócz tego, od 2008 roku w zakładzie produktów jajecznych „Ovostar” pracuje własne wytwórcze laboratorium, atestowane przez DP „Kijowskie Rejonowe Centrum Naukowo-Produkcyjne ds. Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji”. Laboratorium wykonuje całe spektrum analiz fizyczno-chemicznych oraz mikrobiologicznych wyrobów gotowych, surowców, sanitarnego stanu wyrobów we własnym zakresie.

Certyfikacja jaj kurzych

Certyfikacja produktów jajecznych


Rzetelnie kontrolujemy jakość produkcji w każdej fazie produkcyjnej

Rzetelnie kontrolujemy jakość produkcji w każdej fazie produkcyjnej