Ovostar Union

Прагнемо. Діємо. Досягаємо.


Прес-релізи

30 серпня 2017

Фінансові результати за шість місяців, що закінчились 30 червня 2017 року

Ovostar Union N.V. (WSE: OVO) (далі “Компанія”), вертикально інтегрована холдингова компанія, один із провідних виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, оголошує свої фінансові результати за перше півріччя, що закінчилось 30 червня 2017 року.

Виручка, валовий прибуток і валова маржа 

У першій половині 2017 року виручка Компанії збільшилась на 6% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року до 36.5 млн USD (1 півріччя 2016: 34.5 млн USD). Валова виручка зменшилась на 28% до 8.5 млн USD частково через зниження у зміні справедливої вартості біологічних активів на суму 1.7 млн USD. Відповідно, показник валової маржі склав 23%. Виручка від експортних продажів за звітний період збільшилась на 16%, а її частка у загальному об’ємі продажів Компанії склала 41%.

Операційний прибуток, EBITDA і грошовий потік від операційної діяльності 

За 6 місяців 2017 року операційний прибуток знизився на 40% до 5.7 млн USD через послідовне поступове зростання експортних продажів, які потребують додаткових витрат на збут. EBITDA зменшилась на 33% до 7.0 млн USD у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (1 півріччя 2016: 10.6 млн USD), а маржинальність показника склала 19%. Операційний грошовий потік Компанії склав 8.1 млн USD (1 півріччя 2016: 12.1 млн USD).

Чистий прибуток

Впродовж 6 місяців 2017 року Компанія зафіксувала курсові втрати в іноземній валюті на суму 1.6 млн USD. Чистий прибуток склав 3.9 млн USD (1 півріччя 2016: 9.1 млн USD).

Генеральний директор Ovostar Union Борис Бєліков зазначив: 

“За перше півріччя 2017 року Овостар Юніон продовжив збільшувати обєми виробництва та реалізації. Менеджменту Компанії вдалося наростити експортні поставки та збільшити частку експорту в загальній виручці до 41%. Беручи до уваги поточні тренди, ми налаштовані оптимістично щодо результатів Компанії за рік.


Інформуємо Вас…

Інформуємо Вас…

 

Архів прес-релізів