Ovostar Union

Aspire. Create. Achieve.


Useful Links

Capital Market Institutions:
 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.           www.gpw.pl
Komisja Nadzoru Finansowego                                       www.knf.gov.pl
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.               www.kdpw.pl
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych                   www.sii.org.pl
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)     www.cysec.gov.cy                     
 
 
Investment-related Sites:
 
Portal GPW Info Strefa                                                  www.infostrefa.com