Ovostar Union N.V. (WSE: OVO) (далі “Компанія”), вертикально інтегрована холдингова компанія, один із провідних виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, оголошує свої фінансові результати за дев’ять місяців, що закінчились 30 вересня 2017 року.

Виручка, валовий прибуток і валова маржа

За 9 місяців 2017 року виручка Компанії збільшилася на 12% у порівнянні із аналогічним періодом попереднього року, а саме с 53,7 млн дол. США до 60,2 млн дол. США. Валовий прибуток становив 15.2 млн дол. США, досягнувши показника валової маржі у 25% (9 місяців 2016: 16.3 млн дол. США та 30% відповідно). Обсяг експорту зріс на 42% до 27,6 млн дол. США у порівнянні із аналогічним періодом 2016 року. Частка експортних продажів становила 46% від загального обсягу виручки у звітному періоді.

Операційний прибуток, EBITDA і грошовий потік від операційної діяльності

У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року операційний прибуток Компанії за 9 місяців 2017 року зменшився на 19% с 12,4 до 10,1 млн дол. США. У свою чергу показник EBITDA склав 12,2 млн дол. США, внаслідок чого маржинальність показника зменшилась до 20% (9 місяців 2016: 14,2 млн дол. США та 26% відповідно). У звітному періоді операційний грошовий потік Компанії становив 11,8 млн дол. США.

Чистий прибуток і трансляційні різниці в зв’язку із переведенням в валюту презентації

Через зміцнення EUR по відношенню до USD Компанія відобразила курсові втрати в розмірі 1,8 млн дол. США (довгострокові кредитні зобов’язання, номіновані в EUR). Відповідно чистий прибуток за 9 місяців 2017 року склав 8,0 млн дол. США.

Коментар Генерального директора Компанії Бориса Бєлікова:

Незважаючи на непросту для яєчної галузі ринкову ситуацію протягом 9 місяців 2017 року, менеджмент Компанії задоволений досягнутими результатами. Зростання обсягів експорту, а також поточна позитивна динаміка цін вселяють оптимізм щодо наших результатів за підсумками 2017 року.

Примітка. Всі ціни вказані без ПДВ.