Ovostar Union N.V. (WSE: OVO) (далі за текстом, "Компанія"), вертикально інтегрована холдингова компанія, один із провідних виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, оголошує свої фінансові результати за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2015 р.

Виручка, валовий прибуток і валова маржа

У першій половині 2015 р виручка Компанії в доларовому вираженні знизилася на 2% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року до 33.5 млн доларів США (1ша половина 2014 р: 34.2 млн доларів США). Валовий прибуток збільшився на 14% до 14.2 млн доларів США з 12.4 млн доларів США, у той час як валова маржа склала 42%. Частка експортних продажів у загальному обсязі виручки зросла на 10% порівняно з аналогічним періодом попереднього року і склала 26%.

Операційний прибуток, EBITDA і грошовий потік від операційної діяльності

За 6 місяців 2015 р операційний прибуток збільшився на 30% до 14.9 млн доларів США з 11.4 млн доларів США. Збутові та адміністративні витрати знизилися на 36% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року до 1.4 млн доларів США. EBITDA склала 15.9 млн доларів США (1ша половина 2014 р: 13.4 млн доларів США), у той час як маржинальність за EBITDA зросла з 39% до 47% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Грошовий потік від операційної діяльності збільшився до 12 млн доларів США в першій половині 2015 р з 7.6 млн доларів США в тому ж періоді попереднього року.

Чистий прибуток і трансляційні різниці у зв'язку з переведенням у валюту презентації

За 6 місяців 2015 р чистий прибуток збільшився на 42% до 15.9 млн доларів США (1ша половина 2014 р: 11.2 млн доларів США). У зв'язку з девальвацією гривні, Компанія відобразила негативні трансляційні різниці в розмірі 24.5 млн доларів США в звіті про прибуток і збитки.

Генеральний директор Компанії Борис Бєліков зазначив:

«Менеджмент ГК «Овостар Юнион» задоволений результатами, що були досягнені в першому півріччі 2015 р. Нам вдалось зберегти виручку в доларовому еквіваленті в ключових сегментах подібною до результатів першого півріччя минулого року, незважаючи на погіршення макроекономічної ситуації. В той же час, вища маржинальність була забезпечена поступовим відновленням цін на яйце і яєчні продукти на українському ринку і зміцненням наших експортних позицій, нарівні із нижчою вартістю кукурудзи і пшениці в доларовому еквіваленті.»