Ovostar Union N.V. (WSE: OVO) (далі “Компанія”), вертикально інтегрована холдингова компанія, один із провідних виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, оголошує свої фінансові результати за перше півріччя, що закінчилось 30 червня 2017 року.

Виручка, валовий прибуток і валова маржа

У першій половині 2017 року виручка Компанії збільшилась на 6% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року до 36.5 млн дол. США (1 півріччя 2016: 34.5 млн дол. США). Валова виручка зменшилась на 28% до 8.5 млн дол. США частково через зниження у зміні справедливої вартості біологічних активів на суму 1.7 млн дол. США. Відповідно, показник валової маржі склав 23%. Виручка від експортних продажів за звітний період збільшилась на 16%, а її частка у загальному об’ємі продажів Компанії склала 41%.

Операційний прибуток, EBITDA і грошовий потік від операційної діяльності

За 6 місяців 2017 року операційний прибуток знизився на 40% до 5.7 млн дол. США через послідовне поступове зростання експортних продажів, які потребують додаткових витрат на збут. EBITDA зменшилась на 33% до 7.0 млн дол. США у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (1 півріччя 2016: 10.6 млн дол. США), а маржинальність показника склала 19%. Операційний грошовий потік Компанії склав 8.1 млн дол. США (1 півріччя 2016: 12.1 млн дол. США).

Чистий прибуток

Впродовж 6 місяців 2017 року Компанія зафіксувала курсові втрати в іноземній валюті на суму 1.6 млн дол. США. Чистий прибуток склав 3.9 млн дол. США (1 півріччя 2016: 9.1 млн дол. США).

Генеральний директор Ovostar Union Борис Бєліков зазначив:

“За перше півріччя 2017 року Овостар Юніон продовжив збільшувати обєми виробництва та реалізації. Менеджменту Компанії вдалося наростити експортні поставки та збільшити частку експорту в загальній виручці до 41%. Беручи до уваги поточні тренди, ми налаштовані оптимістично щодо результатів Компанії за рік.

Примітка. Всі ціни вказані без ПДВ.