Ovostar Union N.V. (WSE: OVO) (далі “Компанія”), вертикально інтегрована холдингова компанія, один із провідних виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, оголошує свої фінансові результати за три місяці, що закінчились 31 березня 2016 р.

Виручка, валовий прибуток і валова маржа

Незважаючи на ріст цін на продукцію у гривні та суттєве зростання об’єму реалізації яєчних продуктів, виручка Компанії у 1 кварталі 2016 року у порівнянні із аналогічним періодом попереднього року збільшилась на 4% до 17.8 млн USD через значну девальвацію національної валюти з 21.12 UAH до 25.65 UAH за 1 USD, яка становила 21%.

Експортні продажі за звітний період збільшились на 46% до 6.3 млн USD у порівнянні із аналогічним періодом 2015 року, а частка експорту у виручці становила 36% (1 квартал 2015: 4.3 млн USD та 25% відповідно). Валова виручка знизилась на 5% до 7.6 млн USD. Показник валової маржі склав 43% (1 квартал 2015: 47%).

Операційний прибуток, EBITDA і грошовий потік від операційної діяльності

У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року операційний прибуток Компанії за 1 квартал 2016 року знизився на 24% до 6.4 млн USD (1 квартал 2015: 8.3 млн USD) в результаті зменшення пільги Компанії від спеціального режиму ПДВ у зв’язку із змінами до Податкового Кодексу, дійсними з 1 січня 2016 року, та суттєвого росту транспортних затрат у зв’язку із збільшенням експортних поставок.

EBITDA за 1 квартал 2016 року знизилась на 22% та досягла 6.9 млн USD, а маржинальність показника склала 39% (1 квартал 2015: 8.8 млн USD та 52% відповідно). Чистий операційний грошовий потік Компанії за звітний період зріс на 16% до 9.7 млн USD у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Чистий прибуток і трансляційні різниці в зв’язку із переведенням в валюту презентації

За 3 місяці 2016 року чистий прибуток склав 6.1 млн USD (1 квартал 2015: 9.1 млн USD). На показник чистого прибутку за 1 квартал 2016 негативно вплинуло зміцнення курсу EUR до USD, яку згенерувало для Компанії фінансові затрати на суму 0.2 млн USD, коли у 1 кварталі 2015 року зворотна тенденція, а саме зниження курсу EUR до USD, згенерувало фінансовий дохід у розмірі 1.1 млн USD. Компанія відобразила в капіталі від’ємні трансляційні різниці в розмірі 8.5 млн USD.

Генеральний директор Ovostar Union Борис Бєліков зазначив:

У цілому, менеджмент Компанії задоволений фінансовими результатами, що були досягнені в першому кварталі 2016 року, незважаючи на суттєву девальвацію національної валюти. Компанії вдалось збільшити експортну виручку, частка якої склала 36% від загального об’єму продажів. Виручка від поставок у ЄС досягнула 16% в структурі експортних продажів.”