Ovostar Union N.V. (WSE: OVO) (далі за текстом – “Компанія”), вертикально інтегрована холдингова компанія, один із провідних виробників яєць та яєчних продуктів в Україні, повідомляє про фінансові результати своєї діяльності за перший квартал, що закінчився 31 березня 2018 року.

Виручка, валовий прибуток і валова маржа

У першому кварталі 2018 року виручка Компанії збільшилася на 71% рік до року: з 19,8 млн. дол. США до 33,9 млн. дол. США під впливом таких факторів, як збільшення обсягу продажів, зростання цін та збільшення частки трейдингових операцій в структурі виручки. Обсяг експортної виручки у звітному періоді зріс майже вдвічі рік до року та досяг 14,4 млн дол. США (43% загальної виручки). Зокрема, частка виручки від експортних продажів до країн ЄС збільшилася із 0,9 млн дол. США до 4,8 млн дол. США (14% загальної виручки за 1 квартал 2018 року).

Валова виручка зросла на 90% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року та становила 11.2 млн дол. США, у той час як валова маржа становила 33% (1 кв. 2017 року: 30%). В цілому ринок характеризувався позитивною динамікою внутрішніх та експортних цін на яйце та яєчні продукти.

Операційний прибуток, EBITDA та грошовий потік від операційної діяльності

Валовий операційний прибуток Компанії у звітному періоді збільшився на 99% та склав 8,8 млн дол. США. Поряд із збільшенням обсягу експортних продажів зросли транспортні витрати, в результаті чого показник EBITDA збільшився на 85% (9,5 млн дол. США) у порівнянні із першим кварталом 2017 року. Показник EBITDA margin дорівнював 28% (1 квартал 2017 року – 26%). Чистий грошовий потік від операційної діяльності за 1-й квартал 2018 року збільшився на 72% та становив 14,9 млн. дол. США.

Чистий прибуток

За три місяці 2018 року чистий прибуток Компанії склав 7,3 млн. дол. США, що на 71% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Коментар Генерального директора Компанії Бориса Бєлікова:

«Дотримуючись стратегії розширення експортних ринків, у першому кварталі 2018 року Компанія продовжувала нарощувати обсяги експорту, приділяючи особливу увагу ринкам ЄС, внаслідок чого суттєво збільшилася виручка, отримана від іноземних клієнтів».

Примітка. Всі ціни вказані без ПДВ.