Ovostar Union PCL (WSE: OVO) (далі у тексті, "Компанія"), вертикально інтегрована холдингова компанія, один з провідних виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, оголошує свої фінансові результати за три місяці, що закінчилися 31 березня 2019 року.

Виручка, валовий прибуток і валова маржа

У 1-му кварталі 2019 виручка Компанії склала 31.1 млн дол. США, що на 8% нижче за показник попереднього року (1-й кв. 2018 р.: 33.9 млн.дол. США). Динаміка обумовлена, головним чином, зниженням ціни реалізації яєць і яєчних продуктів.

За звітний період частка експортної виручки зросла до 58% і досягла 18.0 млн дол.США (1-й кв. 2018 р.: 43% і 14.4 млн дол. США)

Валовий прибуток в 1-му кв. 2019 склала 7.8 млн дол. США, а валова маржа – 25% (1-й кв. 2018 р.: 11.2 млн дол. США та 33% відповідно). Основний фактор, що спричинив негативний вплив на маржинальність – зниження цін реалізації продукції на тлі збільшення виробничих витрат.

Операційний прибуток, EBITDA і грошовий потік від операційної діяльності

Операційний прибуток Компанії в 1-му кв. 2019 р. склав 4.6 млн дол. США (1-й кв. 2018 р.: 8.8 млн дол. США). Показник EBITDA знизився до 5.4 млн дол. США (1-й кв. 2018 р.: 9.5 млн дол. США). Чистий грошовий потік від операційної діяльності в 1-му кв. 2019 дорівнював 4.4 млн дол. США (1-й кв. 2018 р.: 9.1 млн. дол. США).

Чистий прибуток

Чистий прибуток Компанії за три місяці 2019 р. дорівнює 4.5 млн дол. США (1-й кв. 2018 р.: 7.3 млн дол. США)

Коментар Генерального Директора Компанії Бориса Бєлікова:

«Перший квартал 2019 року був непростим для галузі через зниження цін на продукцію, як на локальному, так і на зовнішньому ринку. З урахуванням несприятливої ринкової ситуації, менеджмент вважає фінансові результати, яких досягла Компанія в звітному періоді, задовільними».