Ovostar Union Public Company Limited (WSE: OVO) (далі у тексті, «Компанія»), вертикально інтегрована холдингова компанія, один з провідних виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, оголошує операційні результати діяльності за 2018 рік.

Станом на 31 грудня 2018 року загальне поголів'я Компанії становило 7,61 млн голів, а поголів'я несучки – 6.38 млн голів (2017: 7,69 і 6,62 млн голів відповідно).

Обсяг яйця, виробленого у 2018 році – 1 625 млн шт (2017: 1 659 млн шт). За звітний період обсяг продажів в сегменті яйця збільшився на 16% і досяг показника 1 381 млн шт (2017: 1 195 млн шт). Частка експорту в загальному обсязі реалізації залишилася на рівні попереднього року – 43%. В натуральних величинах обсяг експортних продажів збільшився до 587 млн шт, що на 11% перевищує аналогічний показник 2017 року (2017: 529 млн шт). Середня ціна реалізації яйця за 2018 рік збільшилася на 19% в гривні і досягла рівня 1,819 грн/шт (2017: 1.533 грн/шт) і на 16% в доларовому еквіваленті – до 0,067 дол. США/шт (2017: 0,058 дол. США/шт).

У 2018 обсяг переробки яйця склав 530 млн шт (2017: 541 млн шт). Виробництво сухих і рідких яєчних продуктів – 2 959 тонн і 12 435 тонн відповідно (2017: 3 246 тонн і 11 602 тонни). Обсяг реалізації сухих яєчних продуктів склав 2 712 тонн (2017 3 300 тонн), з яких 1 897 тонн, або 70%, були експортовані (2017: 2 377 тонн, 72%). Обсяг реалізованих рідких яєчних продуктів склав 12 265 тонн (2017: 11 497 тонн), з яких експортні продажі склали 5 643 тонни або 46% (2017 5 009 тонн, 44%). Середня ціна реалізації сухих яєчних продуктів за звітний період збільшилася на 14% в гривневому вираженні – до 131,61 грн/кг і на 11% в доларовому еквіваленті – до 4,84 дол.США/кг (2017: 115,45 грн/кг і 4,4 дол.США/кг) ; середня ціна реалізації рідких яєчних продуктів зросла на 19% і склала 39,52 грн/кг або 1,45 дол.США/кг, ріст – 16% (2017: 33,33 грн/кг і 1,25 дол.США/кг).

Генеральний директор Компанії Борис Бєліков прокоментував:

«Не дивлячись на те, що в 2018 році на світовому ринку яйця складалися досить несприятливі для виробників умови, Компанії вдалося досягти високих показників. Крім того, в минулому році були закладені основи для подальшого зростання – як кількісного, так і якісного».

Примітка. Всі ціни вказані без ПДВ.