Влітку 2008 року Завод яєчних продуктів «ОВОСТАР» успішно завершив процес побудови інтегрованої системи управління якістю та безпекою продуктів відповідно до вимог ISO 22000:2005 і HACCP (ХАССП).

Сьогодні, у зв’язку із вступом України до СОТ, в умовах жорсткої конкуренції все більше уваги приділяється контролю якості та безпеці продуктів харчування, а принципи системи HACCP мають на меті упорядкування та систематизацію такого контролю.

У 2005 році був розроблений перший Міжнародний стандарт ISO 22000:2005 «Food safety management systems – requirements for any organization in the food chain» (Системи управління безпекою продуктів харчування – вимоги до будь-якої організації у харчовій промисловості). Вимоги даного стандарту включають: основні вимоги стандарту ISO 9001:2000, принципи реалізації методу HACCP, а також вимоги до виробничих заходів (санітарно-гігієнічним заходам, процедурам з ремонту та миття обладнання, контролю пестицидів і т.д.)

Стандарт ISO 9001:2000 – це система менеджменту якості, яка забезпечує: удосконалення системи управління і підвищення її ефективності; підвищення якості продукції; отримання переваг перед конкурентами при участі в українських та міжнародних тендерах; підвищення іміджу компанії в галузі та підвищення її інвестиційної привабливості.

Система аналізу небезпек та критичних точок контролю ( HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point) є науково-обґрунтованою системою, яка дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації та контролю небезпечних факторів.

Система визнана на світовому рівні, і на сьогоднішній день в країнах Європейського Союзу, США, Канаді впровадження та використання методу HACCP в харчовій промисловості є обов’язковими. В Україні ж ми можемо побачити зворотну ситуацію, оскільки як система HACCP, так і атестація ISO, є добровільними системами сертифікації, що доводить прагнення холдингу «Бориспіль Агро Трейд» в усьому досягати досконалості та піклуватися про якість власної продукції.

Система управління безпекою продуктів харчування на основі концепції HACCP підвищує ефективність виробництва за рахунок перерозподілу ресурсів у найбільш критичних для безпеки продукції областях, а також надає значні переваги при виході на міжнародний ринок. Запровадивши дану систему, ТОВ «Овостар» тим самим гарантує своїм споживачам високий ступінь гігієни виробництва та безпеки власної продукції.