У лютому місяці ВАТ «Птахофабрика "Україна"», що входить до групи компаній «Овостар Юніон», успішно завершила процес побудови інтегрованої системи управління якістю та безпекою продуктів відповідно до вимог ISO 22000:2005 (HACCP).

На сьогоднішній день одним із основних напрямків підвищення конкурентоспроможності продуктів харчування в цілому та курячих яєць зокрема є удосконалення системи управління якістю та безпекою продукції. Враховуючи це і розуміючи потреби ринку слідом за заводом яєчних продуктів «Овостар» керівництвом Холдингу було прийнято рішення про сертифікацію виробництва за системою управління якістю та безпекою продуктів харчування відповідно до вимог ISO 9001:2008 та ISO 22000:2005 на Птахофабриці «Україна».

Стандарт ISO 9001:2000 – це система менеджменту якості, яка забезпечує: удосконалення системи управління і підвищення її ефективності; підвищення якості продукції; отримання переваг перед конкурентами; підвищення іміджу компанії та підвищення її інвестиційної привабливості.

Система аналізу небезпек та критичних точок контролю (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point) є науково-обґрунтованою системою, яка дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації та контролю небезпечних факторів.

Система управління безпекою продуктів харчування на основі концепції HACCP підвищує ефективність виробництва за рахунок перерозподілу ресурсів у найбільш критичних для безпеки продукції областях, а також надає значні переваги при виході на міжнародний ринок. Запровадивши дану систему, ВАТ «Птахофабрика "Україна"» тим самим гарантує своїм споживачам високий ступінь гігієни виробництва та безпеки власної продукції.